Trauma pokoleniowa, a wejście w nałogi

Trauma pokoleniowa od wielu lat jest przedmiotem badań wielu naukowców. Okazuje się, że naród polski jest jednym z najbardziej straumatyzowanych narodów świata. Niemal co piąty z nas przejawia objawy PTSD (zespół stresu pourazowego). Głównym powodem tego stanu jest nieprzepracowana, transgeneracyjna trauma, która zapoczątkowała się w czasach drugiej wojny światowej.

Mów o tym co czujesz, przekaż prawdę pokoleniową, nawet jeśli jest trudna

Znaczącym czynnikiem w utrzymywaniu się objawów stresu pourazowego jest mentalizacja polaków oraz trudności w mówieniu o swoich doświadczeniach, uczuciach. Zapewne każdy z nas pamięta w swoim doświadczeniu życiowym różne sytuacje, które w pewien sposób zostały owiane tajemnicą, o których się nie mówiło, nie wyjaśniało a czasami wręcz przeciwnie – zmieniało temat rozmów, bagatelizowało, nie było otwartości na rozmowę na ten temat, wysłuchanie. W rodzinach, w których członkowie nie wiedzieli o traumach swoich przodków odsetek osób straumatyzowanych był znacznie wyższy niż w rodzinach, które otwarcie mówiły o losach członków z czasów drugiej wojny światowej. Okazuje się, że sama wiedza o traumie przodków może dać nam narzędzie do pracy nad tym obszarem oraz uwolnienie się z przekazu transgeneracyjnego.

Trauma objawia się przeróżnymi sygnałami płynącymi z naszego ciała oraz umysłu – dotyka nas jako całości. Mogą to być niewyjaśnionego pochodzenia bóle ciała, migreny, drętwienia, braki czucia lub wręcz nadwrażliwość czuciowa (nie wyjaśniona medycznie), retrospekcje – odtwarzanie w pamięci przeżyć z przeszłości, niepokój, lęk, ataki paniki, bezsenność, depresja, napady złości i agresji, powtarzające się zachowania destrukcyjne. Te negatywne konsekwencje mogą sprzyjać rozwojowi uzależnień jako sposobu radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Trauma w dzieciństwie a podatność na uzależnienia w dorosłym życiu

Badania naukowe wykazują, że doświadczenie traumatycznych sytuacji w dzieciństwie może znacząco zwiększyć podatność na uzależnienia w dorosłym życiu. Trauma w młodym wieku może prowadzić do poważnych zaburzeń emocjonalnych i psychologicznych. Te z kolei mogą skłaniać jednostkę do szukania ucieczki w używkach lub innych formach uzależnień. Wielu ludzi, którzy doświadczyli traumy w dzieciństwie, boryka się z niskim poczuciem własnej wartości, lękiem czy depresją, co sprawia, że są bardziej podatni na wpływ substancji psychoaktywnych.

Ponadto, trauma w dzieciństwie może wpływać na rozwój mózgu i układu nerwowego. Badania sugerują, że osoby, które doświadczyły traumy w młodym wieku, mogą mieć zmniejszoną zdolność regulacji emocji. Te deficyty neurobiologiczne mogą prowadzić do poszukiwania ulgi i ukojenia poprzez używanie substancji psychoaktywnych.

Warto również zauważyć, że trauma w dzieciństwie często wiąże się z niezdrowymi wzorcami zachowań i relacji interpersonalnych. Osoby dotknięte traumą często mają trudności z nawiązywaniem zdrowych więzi emocjonalnych i utrzymywaniem stabilnych relacji. To z kolei może prowadzić do samotności, izolacji społecznej i wzmożonego ryzyka uzależnień. Brak wsparcia społecznego i niezdrowych relacji może sprawić, że jednostka szuka pocieszenia w używkach lub innych formach uzależnień. Wybierając nieadaptacyjny sposób na radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Nigdy nie jest za późno

Czasami może wydawać się, że fakt doświadczenia traumy bądź doświadczenia jej przez pokolenia wcześniejsze jest obszarem przesądzającym nasze dalsze życie. Nigdy nie jest jednak za późno by zmienić bieg wydarzeń i wziąć odpowiedzialność za swoje życie. W prywatnym ośrodku terapii uzależnień Dolina Baryczy w ramach pracy nad sobą oferujemy również warsztaty przyjrzenia się sobie w kontekście traumy pokoleniowej – praca z genogramem, zajęcia imaginacji ról rodzinnych oraz swojej roli w systemie rodzinnym. Zapraszamy do kontaktu :)

Trauma pokoleniowa od wielu lat jest przedmiotem badań wielu naukowców. Okazuje się, że naród polski jest jednym z najbardziej straumatyzowanych narodów świata.

Masz pytania
zadzwoń, chętnie odpowiemyx
ikonka telefonu