Etapy leczenia alkoholizmu

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

Zanim u osoby uzależnionej rozwiną się charakterystyczne objawy uzależnienia od alkoholu, zazwyczaj już wcześniej pojawiają się symptomy ostrzegawcze. Jednym z nich jest systematyczne, codzienne spożywanie napojów alkoholowych, na przykład wypijany co wieczór kieliszek wina przed snem może stanowić ważny sygnał ostrzegawczy. Częstym symptomem choroby alkoholowej jest również picie w samotności, a także w sytuacjach odczuwania smutku, cierpienia i zmęczenia.

PROCES LECZENIA

Leczenie alkoholizmu to skomplikowany, długotrwały i złożony proces. Terapia alkoholowa może przebiegać na dwa różne sposoby – w wariancie dziennym, ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Dzienne (ambulatoryjne) leczenie alkoholizmu to terapia odbywająca się w miejscu zamieszania pacjenta, często polegająca na uczestnictwie w spotkaniach grupowych i terapii indywidualnej.

Terapia stacjonarna to pobyt i leczenie w ośrodku zamkniętym, z dala od bliskich i otoczenia przypominającego o nałogu. W konsekwencji, w wielu przypadkach stacjonarne leczenie alkoholizmu przynosi lepsze efekty niż terapia dzienna czy ambulatoryjna.

Podczas gdy terapia dzienna lub ambulatoryjna dobrze sprawdza się w przypadku pacjentów o silnej motywacji do leczenia i wsparciu bliskich, o tyle terapia alkoholowa stacjonarna to szansa na powrót do normalnego życia dla wielu osób, które w warunkach domowych nie są w stanie zachować trzeźwości na początkowych etapach leczenia, co znacząco utrudnia terapię i zmniejsza szanse na trwałe wyzdrowienie.

Niezależnie od tego, jakie leczenie postanowimy wybrać musimy mieć świadomość, że alkoholizm jest chorobą trudną, a wyleczenie wymaga czasu, cierpliwości i motywacji do zmiany.

ETAPY LECZENIA

  1. Etap uświadomienia – chory musi sam przed sobą (i przed terapeutą) przyznać, że jest dotknięty chorobą alkoholową i potrzebuje pomocy.
  2. Etap diagnostyki – psychoterapeuta przeprowadza z chorym wywiad, podczas gdy lekarz zleca podstawowe badania diagnostyczne, których celem jest ocena ogólnego stanu zdrowia chorego.
  3. Etap doboru terapii – sposób leczenia alkoholizmu powinien być dobierany indywidualnie, z uwzględnieniem fazy choroby, stanu fizycznego oraz kondycji psychicznej osoby uzależnionej.
  4. Etap pracy z terapeutą – etap ten obejmuje psychoterapie indywidualną, grupową oraz różne warsztaty.

Każda historia jest inna tak samo jak każda choroba alkoholowa. Dlatego ustala się indywidualny plan pracy z osobą chorą, tak by dobrać najbardziej optymalne warunki do utrzymania abstynencji po leczeniu.

DLACZEGO LECZENIE JEST TAK WAŻNE?

Alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Wpływa nie tylko na chorego ale na całe jego otoczenie. Uzależnia psychicznie oraz somatycznie, doprowadza do wielu chorób, może prowadzić do śmierci. Alkoholizm dotyka całych rodzin, wpływa na pogorszenie lub rozpad relacji, powoduje przemoc i nadużycia, doprowadza do zachowań przestępczych.

Zanim u osoby uzależnionej rozwiną się charakterystyczne objawy uzależnienia od alkoholu, zazwyczaj już wcześniej pojawiają się symptomy ostrzegawcze.

Masz pytania
zadzwoń, chętnie odpowiemyx
ikonka telefonu